РИМ-РОК България представя проект...

повече информация